Skip to content

Review ‘Ritornell och Recitation’

Årets Sirenfestival har inletts, där kompositions- och musikerstudenterna på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg bjuder på stor konstnärlig bredd och rörelse. GP:s Magnus Haglund gläds inledningsvis av Johan Svenssons Ritornell och recitation, och Stefan Thorssons Blues för Amalia.

Starkast intryck gör Johan Svenssons Ritornell och recitation och Stefan Thorssons Blues för Amalia.

Cellisten Björn Risberg gör en fantastisk insats i solopassagerna i Johan Svenssons stycke. I relief mot ensemblens strama och nedtonade klanger framför han vad som kan beskrivas som cellokonsert på en sträng, med de söndertrasade resterna av en romantisk virtuositet. Glesheten i tonspråket påminner en smula om Anton Webern och Morton Feldman, men det finns samtidigt en komisk lätthet i handlaget.

Magnus Haglund for GP

Full review